Föredrag

FÖREDRAG


Jag håller föredrag om vildsvin, eftersök, jaktskytte m fl ämnen med olika infallsvinklar, såsom jaktetik, säkerhet, val av utrustning, jakt med hundar, viltförvaltning, etc. Föredragen anpassas efter målgruppen och är mestadels en till två timmar långa.


Om du är intresserad av ett föredrag in dina trakter, kontakta Mikael på mikael@mikaeltham.com

Copyright 2017© All Rights Reserved

Mikael Tham Productions AB